2020-08-24

Duyuru- İlişiği Kesilen ÖğrencilerDUYURU

2019-2020 Bahar Yarıyılı sınav sonuçları itibariyle;

1- Bilimsel Hazırlık sınıfındaki derslerini başarıyla tamamlayamayanlardan “Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” Madde 30- (4) uyarınca,

2- Dört (4) Yarıyılda en az yedi seçmeli lisansüstü dersini veya seminerini ya da zorunlu “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik” dersini başarıyla tamamlayamayanlardan “Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” Madde 12- (2) ve Madde 21-(2) uyarınca,

3- Azami sürede  (6 Yarıyıl) Yüksek Lisans programını tamamlayamadığı için “Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” Madde 12- (2)” maddesi uyarınca

Enstitümüz Yönetim Kurulunun 21/08/2020 tarih ve 30 sayılı toplantısında ilişiği kesilen öğrencilerin listeleri aşağıdadır.

- Bilimsel Hazırlık Programında Başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler listesi için tıklayınız.....

- Dört (4) yarıyılda derslerini-seminerini başarıyla tamamlayamama nedeniyle ilişiği kesilenler listesi için tıklayınız....

- Azami sürede (6 yarıyıl) yüksek lisans programını tamamlayama nedeniyle ilişiği kesilenler listesi için tıklayınız...