2020-04-06

Duyuru - COVID-19 nedeniyle kayıt dondurma ve diğer eğitim süreçleriDUYURU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle almış olduğu tedbirler çerçevesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında geçerli olmak üzere, tüm yükseköğretim programı öğrencileri için kayıt dondurma ve tez aşamasındaki lisansüstü programı öğrencilerinin eğitim süreçlerine ilişkin olarak almış oldukları kararlar doğrultusunda;

Enstitümüzde kayıtlı olup 2019-2020 Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören öğrencilerden

1. ders aşamasında olanların talep etmeleri halinde,  2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına Enstitü Yönetim Kurulu karar verecektir.

2. Ancak, tez aşamasında olan öğrencilerin;

tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri veya kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağına tez danışmanının görüşü alınarak

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilecektir,

3. Bu süreçte 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime 3 hafta ara verilmesi nedeniyle tez döneminde olup azami süresi biten öğrencilerin tezlerinin teslimi ve tez savunma sınav jürilerinin Enstitüye gönderilmesi, 29 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılabilecektir. Enstitüye Spiral ciltli tez teslimi istenmeyecektir.

4. e-devlet üzerinden alınabilen belgelerin hiçbiri Enstitü tarafından elden verilmeyecektir. Bunun dışındaki belge taleplerinin elektronik posta adresimize iletilmesi durumunda istenen belgeler düzenlenecek ve elektronik posta yoluyla gönderilecektir.

Ayrıca;

  1. Tez savunma, doktora yeterlik, tez önerisi savunması sınavları ve seminer sunumlarının denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla, dijital imkanlar ile yapılabilmesi konusunda önümüzdeki günlerde yeniden duyuru yapılacaktır.
  2. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde verilen ve 23 Mart 2020 tarihinden bu yana öğretim üyelerimizin kendi imkanları ile vermekte oldukları Lisansüstü derslerin uzaktan öğretim yoluyla yapılması ile ilgili Üniversitemizdeki çalışmalar devam etmekte olup, önümüzdeki günlerde yeniden duyuru yapılacaktır.

Söz konusu uygulamalar;  2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlıdır.

Kayıt dondurma dilekçesi