2020-04-10

Duyuru - Sınavlar 

Enstitümüz Yönetim Kurulunun 10/04/2020 tarihli ve 15 sayılı toplantısında alınan 03 nolu kararı ile, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle almış olduğu tedbirler çerçevesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında geçerli olmak üzere, lisansüstü programı öğrencilerinin eğitim süreçlerine ilişkin olarak almış oldukları kararlar doğrultusunda;

Enstitümüzde kayıtlı olup 2019-2020 Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören öğrencilerin

Doktora - Yüksek Lisans Tez Savunma, Doktora Yeterlik, Tez Önerisi Savunması Sınavları, Tez İzleme Toplantıları (TİK) 01 Haziran 2020 – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmak üzere ertelenmiştir.

Ancak,  bu tarihlerden önce söz konusu sınavlar için (doktora yeterlik sınavları hariç) sınav tarihinden en az 10 gün önceden talep edilmesi durumda, YÖK kararları uyarınca denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmek ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla, dijital imkanlar ile yapılması sağlanacaktır.

Yükseköğretim Kurulu COVID-19 ile ilgili ilave kararlar aldığı takdirde, üstte belirtilen açıklamalarda değişiklik yapılması zorunluluğu ortaya çıkması durumda, süreçlerde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler yeniden duyurulacaktır.

Söz konusu uygulamalar 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlıdır.