2020-09-09

EK SÜRE VERİLEN ÖĞRENCİLERResmi Gazete’nin 10.06.2020 tarihli sayısında yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1 inci Maddesi ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 nci maddesine eklenen (8) nci fıkraya istinaden, Covid-19 pandemisi nedeniyle ek süre başvurusu yapan ve 1 yarıyıl ek süre verilen öğrencilerin listesi. (Tez aşamasında olan (Doktora Programında Yeterlik sınavında başarılı olanlar dahil) ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurmamış olan öğrenciler)

Duyuru ve liste için tıklayınız.