Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2009-2010 Güz Yarıyılından itibaren Eğitim Öğretim faaliyetine başlamış olup, Fen Bilimleri Enstitüsü altında Elektronik, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Telekomünikasyon, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga alanlarında eğitim vermektedir. Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere Elektronik ve Haberleşme sistemlerinin analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri endüstriyel ve telekomünikasyon kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında, İşaret İşleme, Görüntü İşleme, Haberleşme, Mikrodalga, Kontrol, İyon -Elektron Teknolojisi, Mikro-Elektronik, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Akıllı Sistemler ve Biyomedikal alanlarında çalışmalar yürütülmekte ve yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerine üniversite dışından destekli olarak yürütülen araştırma projelerinde, proje durumuna bağlı olarak, ücretli çalışma imkânı tanınabilmektedir. Lisansüstü eğitim için öğrenci kabul aşamaları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Başvuru zamanları ve prosedürler Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasındaki duyuru ve linklerden takip edilmelidir. Ders Kataloğuna Bölüm sayfasından ulaşılabilir. Ders ve Sınav Programına E-Üniversite Otomasyon sisteminden ulaşılabilmektedir.