2021-03-26

Enstitümüz ile ilişiği kesilen öğrenciler2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda yapılan inceleme sonucunda;

  1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programında dört (4) yarıyılda en az yedi lisansüstü seçmeli dersini veya seminerini ya da zorunlu “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik” dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerden “TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 19-(1) a) ve (3) a) fıkraları uyarınca
  2. Tezli Yüksek Lisans programını azami sürede (6 yarıyıl) tamamlayamadığı için ‘’TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 19-(1b) uyarınca
  3. Bilimsel Hazırlık programında olup 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerini başarıyla tamamlayamayanlardan ‘’TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 16 - (11) uyarınca

05/03/2021 tarih/10/48 sayılı ve 19/03/2021 tarih/ 12 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile Enstitümüz ile ilişiği kesilen öğrencilerin listeleri aşağıda sunulmuştur.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programında dört (4) yarıyılda en az yedi lisansüstü seçmeli dersini veya seminerini ya da zorunlu “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik” dersini başarıyla tamamlayamama nedeniyle “TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 19-(1) a) ve (3) a) fırkaları uyarınca 05/03/2021 tarih ve 10/48 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla ilişiği kesilen öğrenci listesi için tıklayınız.

Tezli Yüksek Lisans programını azami sürede (6 yarıyıl) tamamlayamadığı için ‘’TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 19-(1b) uyarınca 05/03/2021 tarih ve 10/48 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilen öğrenci listesi için tıklayınız.

Bilimsel Hazırlık programında olup 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerini başarıyla tamamlayamayanlardan ‘’TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 16 - (11) uyarınca ilişiği kesilen öğrenci listesi için tıklayınız.