Fen Bilimleri Enstitüsü

Fizik Anabilim Dalı

Fizik Anabilim Dalı bünyesinde bulunan İnce Film Fiziği ve Katıhal Elektroniği laboratuvarlarında lisansüstü çalışmalarımız organik tabanlı güneş pili üretimi ve karakterizasyonu, hibrit heteroeklem yapımı ve elektriksel karakterizasyonları, yarıiletken ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonları konularını kapsamaktadır. Fizik bölümü bünyesinde kurduğumuz bu laboratuvarlarda kimyasal sprey püskürtme yöntemi ile ince film üretimi yapılabilmektedir. Büyütülen ince filmlerin detaylı elektriksel ve optik karakterizasyonları yapılabilmektedir.

Nükleer fizik alanında kuramsal araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalar relativistik nükleer teorileri ve nükleer yapı uygulamaları üzerinedir. Özellikle Walecka modeli tabanlı tek mezon değiş-tokuşuna dayalı çizgisel olmayan etkileşimler içeren modeller üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu alanda teorik alt yapı ve bilgisayar hesaplamaları için gerekli materyal ve programlar mevcuttur.

Anabilim dalımızdaki optik araştırmaları görüntüleme ve optik ölçüm konularında teknikler geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştır. 2015 yılında TÜBİTAK desteği ile bu çalışmalar yürütmek ve geliştirmek amacıyla optik araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarda biyomedikal optik ölçüm konusunda yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları devam etmektedir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fizik Bölümü bünyesinde bulunan Kütle çekim ve Kozmoloji grubumuz, kozmolojik arka alanda konumlanmış kara delikler ve silindirik simetrik uzay zamanlar üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, yüksek boyutlu uzay zaman geometrileri ve alternatif kütle çekim teorileri ile de çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Elde edilen alan denklemleri, bilgisayar programları yardımı ile analitik olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Kozmolojik arka alanda bulunan kara delik çözümlerini elde etmek, büyük ölçekli evrende gözlemlerle uyuşan uygun teoriyi elde etmemizi sağlayacaktır.

Hesaplamalı yoğun madde fiziği çalışma grubunda çeşitli yarıiletken ve metalik güncel malzemelerin yapısal, elektronik, örgü dinamiksel ve taşınım özellikleri temel ilkeler (ab initio) kullanılarak çalışılmaktadır. Termoelektrik, süperiletkenlik ve manyetizma gibi olguları en yeni kuantum mekanik yöntemlerle dataylı olarak incelenmektedir.