2019-05-13

Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı 
Fizik Anabilim dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Çağrı AKMAN’ın,   Prof. Dr. Serbülent YILDIRIM danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin Savunma Sınavı 03/05/2019 tarihinde yapılmıştır.
 
 
Eski Tez Adı: Doğrusal Olmayan Göreli Türevsel Etkileşimlerin Atom Çekirdeklerine Uygulanması.
 
 
Tez Savunma Sınavında değiştirilen Tez Adı: Doğrusal Olmayan Göreli Türevsel Etkileşimlerin 40Ca Çekirdeğine Uygulanması.
 
 
Jüri Üyeleri: 
 
Prof. Dr. Serbülent YILDIRIM (Danışman)
 
Doç. Dr. Kutsal BOZKURT
 
Doç. Dr. Dilek KAZICI