2020-06-02

GÜNCELLEME-Seminer hazırlama-teslim-değerlendirmeDUYURU

Üniversitemizin güncellenmiş olan ve aşağıda sunulan “2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitim Akademik Takvimi” doğrultusunda;

 

2019-2020 Öğretim yılı bahar yarıyılında SEMİNER dersini alan öğrencilerin,

Akademik Takvimde belirtilen “uygulamalı dersler” tarihlerinde (01 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020) Seminerini hazırlayarak, Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş 2 adet çıktısını ve 1 adet CD olarak Danışmanına teslim etmeleri,

Danışman tarafından da “Seminer Değerlendirme Formu” ile birlikte 1 adet ciltli Seminerin ve 1 adet CD nin en geç 10 Temmuz 2020 tarihine kadar Enstitüye gönderilmesi ve

2019-2020 Öğretim yılı bahar yarıyılında Seminer dersine kayıt olup, Seminerini teslim eden ve etmeyen öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının, Başarılı/Başarısız olarak Danışman tarafından en geç 17 Temmuz 2020 tarihine kadar otomasyon sistemine girilmesi gerekmektedir.