2020-05-27

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Dijital Ortamda Yapıldı 

Canan ŞAHSİ'nin Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK danışmanlığında hazırlamış olduğu "Dondurularak Depolanan Keçi, Koyun ve Manda Sütlerinden Yoğurt Üretimi ve Üretilen Yoğurtların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma" isimli yüksek lisans tezinin savunma sınavı 22 Mayıs 2020. tarihinde saat 14:00'de YÖK'ün COVİD-19 salgınındaki direktiflerine istinaden denetlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir biçimde uzaktan erişim imkanıyla dijital ortamda yapılmıştır.

Yüksek Lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri:

1- Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK (Danışman, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gıda Mühendisliği)

2- Dr.Öğr.Üyesi Binnur KAPTAN (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gıda Mühendisliği)

3- Dr.Öğr.Üyesi Harun URAN (Kırklareli Üniversitesi, Gıda Mühendisliği)