2020-06-02

KAYIT DONDURMA TALEPLERİ-TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLEREnstitümüzde kayıtlı olup 2019-2020 Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören öğrencilerden,  

Tez aşamasında olup Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan ve Danışmanının görüşü ile Enstitümüze iletilen öğrencilerin talepleri, Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülmüştür. Konuya ilişkin Üniversitemiz Rektörlüğünün yazısı ve karar için tıklayınız.