2019-03-13

Kaydı silinenler- azami sürede YL programını tamamlayamamaTEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-DUYURU-

 

Enstitümüz Lisansüstü programlarında kayıtlı olup, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyıl itibariyle azami sürelerinin sonu (6.yarıyıl) olan ve kaydını yenilemediği tespit edilen aşağıda Anabilim Dalları itibariyle listeleri sunulan öğrencilerin  “Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” aşağıda belirtilen Madde 12- (2) uyarınca Enstitümüz Yönetim Kurulunun 08/03/2019 tarihli toplantısının 16 sayılı kararı ile ilişikleri kesilmiştir.

NOT: Bu duyuru resmi tebligat niteliğindedir. İlgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı için tıklayınız.

Bitki Koruma Anabilim Dalı için tıklayınız.

Biyoloji Anabilim Dalı için tıklayınız.

Biyosistem Müh. TYS-Tar.Mak. ABilim Dalı için tıklayınız.

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı için tıklayınız.

Elektr. ve Haberleşme Müh. ABDalı için tıklayınız.

Endüstri Mühendisliği ABDalı için tıklayınız.

Fizik Anabilim Dalı için tıklayınız.

İnşaat Müh. ABDalı için tıklayınız.

Kimya Anabilim Dalı için tıklayınız.

Makine Müh. ABDalı için tıklayınız.

Matematik Anabilim Dalı için tıklayınız.

Peyzaj Mimarlığı ABDalı için tıklayınız.

Tarım Ekonomisi ABDalı için tıklayınız.

Tarımsal Biyoteknoloji ABDalı için tıklayınız.

Tekstil Mühendisliği ABDalı için tıklayınız.

Tarla Bitkileri ABDalı için tıklayınız.

Toprak Bil. ve Bitki Besleme ABDalı için tıklayınız.

Zootekni Anabilim Dalı için tıklayınız.