2019-03-06

Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı 

 

Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Alpay GARİP’in Prof. Dr. Murat ATEŞ danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin Savunma Sınavı 05/03/2019 tarihinde yapılmıştır.

"CuO Sentezi, rGO/CuO ve rGO/CuO/PEDOT Nanokompozitlerinin Süperkapasitör ve Eşdeğer Devre Model Uygulamaları" başlıklı tez jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuş olup, öğrencimiz Alpay GARİP ve danışmanı Prof. Dr. Murat ATEŞ hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Murat ATEŞ (Danışman)        TNKÜ Kimya Bölümü

Prof. Dr. Yüksel BAYRAK                   Trakya Üniv. Kimya Bölümü

Doç. Dr. Yelda YALÇIN GÜRKAN     TNKÜ Kimya Bölümü