2019-06-14

Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıKimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans program öğrencisi Suzan ASUTAY’ın Doç.Dr.Nesimi ULUDAĞ danışmanlığında hazırlamış olduğu “Oksimlerin Nitrillere Etkili Bir Sentez Yöntemi” konulu TezS avunma Sınavı 14/06/2019 tarihinde Kimya AnabilimDalında yapılmıştır. 

Yüksek lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş olup öğrencimiz Suzan ASUTAY ve danışmanıDoç. Dr.Nesimi ULUDAĞ hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ:

Prof. Dr. Zuhal TURGUT Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü

Prof. Dr. Murat ATEŞ  Fen Edebiyat Fak.  Kimya Bölümü

Doç. Dr.  Nesimi ULUDAĞ Fen Edebiyat Fak.  Kimya Bölümü