2019-11-26

Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı 
Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı öğrencisi Özge KUZGUN’nun Prof. Dr. Murat ATEŞ danışmanlığında hazırladığı "KS/MnO2/PPy VE rGO/MnO2/PTTh NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SÜPERKAPASİTÖR UYGULAMALARI” konulu tez savunma Sınavı 22 Kasım 2019 tarihinde Kimya Anabilim Dalında yapılmıştır. Yüksek Lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiştir.
 
Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Murat ATEŞ (Danışman) - NKÜ Fen edebiyat Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yüksel BAYRAK - Trakya Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi, Fİzikokimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Yelda YALÇIN GÜRKAN - NKÜ Fen edebiyat Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı