2019-12-31

Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıKimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Tuğçe Nur USLU’nun Doç. Dr. Hakan KANDEMİR danışmanlığındaki Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Kimya Anabilim Dalında yapılmıştır.
 
Tarih: 20/12/2019

Tez Adı:  eEF-2K Enzimini İnhibe Etme Potansiyeline Sahip Yeni Protein Kinaz İnhibitörlerinin Sentezi

JÜRİ ÜYELERİ

Doç. Dr. Hakan KANDEMİR (Danışman)                      TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. İbrahim Fazıl ŞENGÜL                                    Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Fak. Kimya ABD

Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK                                  TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anabilim Dalı