2021-07-05

Lisansüstü Bilgi Kartı Güncellendi 

 

01/07/2021 tarihi itibariyle kabul edilen ''Seminer'' ve ''Tez İzleme Raporları'' na Öğretim Üyeleri e-üniversite sisteminde yeralan ''Lisansüstü Bilgi Kartı''ndan ve Öğrenciler e-üniversite sisteminde yeralan ''Kişisel'' sayfalarından ulaşabilirler.