2020-09-12

Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuçları ve Kesin Kayıt DuyurusuT.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YÜKSEK LİSANS- DOKTORA GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve KESİN KAYIT DUYURUSU

 

Enstitümüz Anabilim Dallarının 2020-2021 Öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora kontenjanlarına başvuran adayların 09 Eylül 2020 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucuna göre yapılan değerlendirmelere ilişkin başarı durum listeleri için anabilim dalı ilgili program üzerine tıklayınız.

Kontenjan dahilinde başarılı bulunan adayların; Aşağıda belirtilen belgeler ile  15 – 16 – 17 Eylül 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar (3 gün)  kesin kayıt için şahsen gelmeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt İşlemleri; Rektörlük binası giriş katında bulunan konferans salonu önündeki bankoda Enstitü yetkili personeli tarafından yapılacaktır.

Kayıt alanına alımlar, Covid-19 pandemisi genel tedbirleri çerçevesinde yapılacaktır.

Kontenjan dahilinde Yedek aday olarak ilan edilen adayların; Asıl adaylardan kesin kaydını yukarıda belirtilen tarihlerde yaptırmayanlar olması durumda 21-22 – 23 Eylül 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar (3 gün) kesin kayıt için şahsen gelmeleri gerekmektedir.

 

NOT….Enstitü web sayfasındaki duyuruları takip etmeniz önemle rica olunur.

KESİN KAYIT HAKKINDA

Giriş Sınavı sonrası yapılan değerlendirme sonucuna göre başarılı olan ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde Enstitüye şahsen teslim etmelidir.

▲Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı; Diploma/ Mezuniyet Belgesi, Transkript vb. gibi onaylı istenen belgelerin asıllarının mutlaka beyan edilmesi şartıyla yapılmaktadır.

Fotokopisi getirilen belgelere, belgenin aslı olmadan Enstitümüzce onay yapılmayacaktır.

Ayrıca, Aslı Gibidir onayı için ilgili belge ile fotokopisinin birlikte getirilmesi gerekmektedir. Enstitümüzde fotokopi hizmeti sunulmamaktadır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi (online başvuru sonrasında çıktısı alınmış ve imzalanmış belge)
  1. Özgeçmiş
  1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (onaylı). 

(Geçici Mezuniyet Belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge tarihinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır) – e-devlet üzerinden alınmış belgeler de geçerli sayılacaktır.

¬ Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların Lisans, Doktora programları için başvuracak adayların Lisans/Tezli Yüksek Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınırlığı olması gerekmektedir.)  Tanınırlık bilgileri kesin kayıtlardan sonra Üniversitemiz Rektörlüğünce YÖK’ten istenmekte ve tanınırlığın olmaması durumunda ilgilinin Enstitü ile ilişiği kesilmektedir.

  1. ALES Sonuç Belgesi

¬Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair geçerli ALES belgesi, (27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir) ¬veya eşdeğer uluslar arası sınav sonuç belgesi, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. Bu durumda üniversitemiz GRE/GMAT – ALES eşdeğerlik tablosu dikkate alınır.

  1. Not belgesi /Transkript (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı).
  2. Yabancı Dil Belgesi-Doktora programına başvurabilmek için YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili geçerli bir puan alındığını gösteren belge.  (e-YDS vb. gibi)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Vesikalık Fotoğraf (2 adet -kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun)
  5. Erkek adaylar için yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir)

 

 

Bahçe Bitk. YL

 

Bahçe Bit. Doktora

Bilgisayar Müh. YL

Bitki Koruma YL

Bitki Koruma Dokt.

Çevre Müh. YL

Çevre Müh. Dokt.

Biyosistem Müh. Arazi ve Su Kay. YL

Biyosistem Müh. Arazi ve Su Kay. Dokt.

Biyosistem Müh. Tar. Makine Sist. YL

Biyosistem Müh. Tar. Enerji Sist. YL

Biyosistem Müh. Tar. Yapılar YL

Biyoloji YL

Biyoloji Doktora

Zootekni YL

İnşaat Mühendisliği YL

 

Endüstri Müh. YL

Fizik YL

Fizik Doktora

Gıda Müh. YL

Gıda Müh. Dokt.

Elektronik ve Hab. Müh. YL

Kimya YL

 

Kimya Doktora

Makine Müh. YL

Makine Müh. Dokt.

Matematik YL

Matematik Dokt.

Tarım Ek. YL

Tarım Ek. Doktora

Tarla Bitk. YL

Tarla Bitk. Doktora

Tekstil Müh. YL

Toprak Bil. Bitk. B. YL

Toprak Bil. Bitk. B. Doktora

Tarımsal Biyoteknoloji YL

Peyzaj Mim. Dokt.

 

Peyzaj Mim. YL