2023-01-09

Lisansüstü Giriş Sınav Bilgileri 

Enstitümüzün 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanlarına başvuran adaylardan başvurusu onaylanmış olan adayların "Lisansüstü Giriş Sınavı" bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

Başvurusu onaylanan adaylara duyurulur. 

ANABİLİM DALI TARİH            SAAT SINAV YERİ SINAV ŞEKLİ
Bahçe Bitkileri 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi B. Blok Bahçe Bitkileri Bölümü  MÜLAKAT
Bitki Koruma 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi B. Blok Bitki Koruma Bölümü           MÜLAKAT
Bilgisayar Mühendisliği 12 Ocak 2023 10.00 Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh.  Bölümü YAZILI BİLİM SINAVI
VE
MÜLAKAT
Biyoloji 12 Ocak 2023 10:00 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü MÜLAKAT
Biyosistem Mühendisliği 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi A Blok Biyosistem Mühendisliği Bölümü           MÜLAKAT
Çevre Bilimleri veTeknolojileri 12 Ocak 2023 14:00 Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü MÜLAKAT
Çevre Mühendisliği 12 Ocak 2023 10:00 Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü  MÜLAKAT
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 12 Ocak 2023 10:00 Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü

YAZILI BİLİM SINAVI VE MÜLAKAT

Endüstri Mühendisliği 12 Ocak 2023 10:00 Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Bölümü YAZILI BİLİM SINAVI
Fizik 12 Ocak 2023 10:00 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü MÜLAKAT
Gıda Mühendisliği 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi A Blok Gıda Mühendisliği Bölümü MÜLAKAT
İnşaat Mühendisliği 12 Ocak 2023 10:00 Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAZILI BİLİM SINAVI
Kimya 12 Ocak 2023 10:00 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü           MÜLAKAT
Kentsel Tasarım 12 Ocak 2023 14.00 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi MÜLAKAT
Makine Mühendisliği 12 Ocak 2023 10:00 Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü YAZILI BİLİM SINAVI
Matematik 12 Ocak 2023 10:00 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü MÜLAKAT
Peyzaj Mimarlığı 12 Ocak 2023 10:00 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü MÜLAKAT
Tarım Ekonomisi 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi B Blok Tarım Ekonomisi Bölümü MÜLAKAT
Tarımsal Biyoteknoloji 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi B Blok Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü MÜLAKAT
Tarla Bitkileri 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi B Blok Tarla Bitkileri Bölümü MÜLAKAT
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (Tezsiz YL-Uzaktan Eğitim) 13 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi
B Blok
MÜLAKAT
Tekstil Mühendisliği 12 Ocak 2023 10:00 Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği  MÜLAKAT
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi B Blok Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böümü MÜLAKAT
Zootekni 12 Ocak 2023 10:00 Ziraat Fakültesi A Blok Zootekni Bölümü           MÜLAKAT