Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisansüstü Seminer Teslim Süreci

Aşamalar Linkler

1. Seminerini hazırlayan öğrenci; anabilim başkanlığı tarafından ilan edilen tarih, saat ve yerde "Lisansüstü Seminer Sunum İlkeleri"ne uygun olarak sunumunu yapar

 

2. Seminer, öğrencinin danışmanı, Anabilim Dalı Başkanı ve Anabilim Dalından bir öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

 

3. "Başarılı" olan öğrenciler seminerlerini "Tez Yazım Kuralları Kılavuzu"na göre yazarak Enstitüden alacakları tez kapağı ile birlikte 1 adet Enstitüye, 1 adet Danışman öğretim üyesine ve 1 adet kendine olmak üzere 3 adet ciltletir. 

 

4. Ciltlenmiş haldeki seminer, ekinde imzalı "Seminer Değerlendirme Formu""PDF" formatındaki seminerin yer aldığı "Seminer CD"si ile birlikte Enstitüye gönderilmek üzere Anabilim dalı sekreterliklerine teslim edilir. 

 

Bölüm sekreterlikleri vasıtasıyla Enstitüye gönderilecek belgeler