2019-04-26

MEZUN (2018 Yılı) Öğrencilerimizin DikkatineEnstitümüz Lisansüstü Programlarından 15 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında mezun olan öğrencilerin Diploma ve Diploma Ekleri hazırlanmıştır.  

Üniversitemiz Diploma Yönergesinin aşağıdaki maddesinde belirtilen esaslara göre Enstitümüz Öğrenci İşlerinden teslim edilecektir. 
 

Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların Teslimi

MADDE 14- (Değişik Senato14.03.2014) (1) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurtdışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

(2) Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak diploma föyü içerisinde teslim edilir.

(3) Geçici Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı ve yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir.