Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Misyon

Fen ve Mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ile bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının geliştirilmesini, etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak, toplumsal gereksinimler ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamak ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik çıktıların üretilmesini sağlamak.
 
 
 

Vizyon 

Aldığı eğitimin, mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslar arası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren ve mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmalarını sağlayan, saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır