2021-06-04

Online Toplantı-Sınav Sürecinde Önemli DeğişiklikEnstitümüz tarafından organize edilen lisansüstü online toplantı ve sınavların işleyiş süreci (Sınav Başlatma, Kaydetme ve Sonlandırma) 07.06.2021 tarihinden itibaren danışman sorumluluğunda yapılacaktır.

Sürecin her aşamasının tam ve doğru şekilde tamamlandığını gözetmekle, gerekmesi halinde ilgili anadilim dalı başkanlığı, TNKÜ FBE yetkilileri, öğrenci veya diğer jüri üyeleriile iletişim kurmakla ve gerçekleştirilen online toplantı/sınavı kaydederek, bu kaydı TNKÜ FBE'ye iletmekle DANIŞMAN yükümlüdür.

İlgili süreci anlatan döküman için tıklayınız.