Fen Bilimleri Enstitüsü

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı adı altında,  2000-2001  eğitim-öğretim yılı Güz dönemi itibari ile Yüksek Lisans Programı’na; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde ise Doktora Programı’na başlanmıştır.

Programın amacı, lisans programı kapsamında açıklanmış olan çalışma konularında birisinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik eğitim vermektir.

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programları, çok ölçekli ve çok katmanlı bir yaklaşımla aşağıda yer alan araştırma alanlarını ele almaktadır.

·         Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım

·         Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarımı

·         Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı

·         Bitkisel Tasarım ve Materyalleri

·         Peyzaj Konstrüksiyonu, Mühendisliği ve Teknikleri

·         Peyzaj Islahı ve Onarımı

·         Afete Duyarlı Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları

·         Peyzaj Yönetimi

·         Peyzaj ve Kent Ekolojisi

·         Kültürel Peyzajlar

·         Peyzaj Mimarlığında Bilişim

·         Peyzaj Arkeolojisi ve Restorasyonu

·         Disiplinlerarası Tasarım Araştırmaları, Stratejileri ve Uygulamaları

Çalışma İmkanları

Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da meslekler arası işbirliğine dayalı organizasyonlar; Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler; Yapısal ve Bitkisel Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesisleri gibi çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda mezunlarımızın, Üniversite, T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Belediyeler vb. kamu sektöründe çalışma olanaklarına sahiptir.