2019-09-17

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıPeyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Zafer KARACA’nın  Prof. Dr. Aslı KORKUT danışmanlığında hazırlamış olduğu “Termik Santrallerin Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma” konulu Tez Savunma Sınavı 13/09/2019 tarihinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında yapılmıştır. Yüksek lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiştir.

JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Aslı KORKUT  Tekirdağ Namık Kemal Ün. Güz. San. Tas. Ve Mim. Fak. Pey. Mim. Böl                
Prof. Dr. Tuğba KİPER  Tekirdağ Namık Kemal Ün. Güz. San. Tas. Ve Mim. Fak. Pey. Mim. Böl.
Dr. Öğr. Üy.  Esra ÖZEL CENGİZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık Fak. Pey. Mim. Böl.