2020-11-30

Seminer dersi ve Seminer KonularıDUYURU

Üniversitemiz Senatosunun 03.09.2020 tarih ve 19 sayılı toplantısında alınan 11 numaralı kararı uyarınca pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde uygulanan 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında a-senkron olarak yapılan Seminer dersi ile ilgili yapılan çalışmalar, ders notları, ders sunumları, soru ve ödevleri; word, video ya da pdf formatında sisteme yükleneceğinden sunumu yapılmayacaktır.

 

Ancak, Enstitümüz 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takviminde de belirtildiği üzere, 05 Şubat 2021 tarihine kadar her öğrencinin “Semineri” ile danışman tarafından doldurulan “değerlendirme formunun” PDF dosyası olarak Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi ve Başarılı/Başarısız sonuçlarının otomasyona girilmesi gerekmektedir.

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Seminer dersi alan öğrencilerin “Seminer Konuları” Anabilim Dalı itibariyle aşağıda sunulmuştur.

 

İlgililere duyurulur.

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Bitki Koruma Anabilim Dalı

Biyoloji Anabilim Dalı

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Kimya Anabilim Dalı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Matematik Anabilim Dalı

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

Zootekni Anabilim Dalı