2018-11-22

TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri 

 

Üniversitemiz Kalite Komisyonunca sürdürülen kalite güvencesi çalışmaları kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uzmanlarınca TS EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi, Dokümantasyon ve İç Tetkik başlıkları altında 23 Ekim- 14 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan eğitimlere enstitü müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ ve enstitü sekreteri Kadriye ÇİL katılmıştır.