Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Tarım Ekonomisi bölümünün lisansüstü düzeyde başlıca çalışma konuları; tarıma dayalı sanayi işletmeciliği, tarım ve gıda ürünleri pazarlaması, kooperatifçilik, doğal kaynaklar ekonomisi, tarımsal finansman, kırsal kalkınma, kırsal turizm, tarım ve gıda politikaları, tarımsal yayım, tarımsal iletişim, girişimcilik, köy sosyolojisi gibi ülke ekonomisi yakından ilgilendiren konulardır.

Tarım Ekonomisi bölümü mezunlarının idareci, uygulamacı veya araştırıcı olarak çalışabileceği başlıca kurumlar; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinde, kamusal ve özel bankaların “Tarımsal Bankacılık” bölümlerinde, kırsal kalkınma ajanslarında, özel sigorta şirketlerinin tarım departmanlarında, tarımsal araştırma enstitülerinde, Tarım Kredi Kooperatifleri, Üretici Birlikleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet Birimleri, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, mesleki örgütler (ZMO, Ziraat Odaları Birliği), tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar, tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalardır.