2020-01-16

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıTarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Zeynep EMEN'in Dr.Öğr.Üyesi Harun HURMA danışmanlığındaki Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında yapılmıştır.
 
Tarih: 13 Ocak 2020
Tez Adı:  Ekmeklik Buğdayda Kalite Özelliklerinin Fiyat Oluşumuna Etkisi ve Üretici Davranışlarının İncelenmesi 
 
JÜRİ ÜYELERİ
 
Dr.Öğr.Üyesi Harun HURMA (Danışman)  TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Doç.Dr. Gökhan UNAKITAN TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Doç.Dr. Arif SEMERCİ ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı