2020-01-16

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıTarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Emir CAN'ın Dr.Öğr.Üyesi Harun HURMA danışmanlığındaki Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında yapılmıştır. Yüksek Lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiştir.
 
Tarih: 13 Ocak 2020
Tez Adı:  Yerel Markalı Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici Eğilimleri ve Gıda Güvenliği Algısının Analizi: Tekirdağ İli Örneği 
 
JÜRİ ÜYELERİ
 
Dr.Öğr.Üyesi Harun HURMA (Danışman)  TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Yasemin ORAMAN TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Üyesi Özge Can NİYAZ ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı