Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Biyoteknoloji bugün yaşamın her alanında doğrudan ya da dolaylı şekilde etkisini göstermekte, besinlerden giysilere, kâğıttan enerjiye, uzay teknolojisinden sağlığa kadar her alanda biyoteknolojiden yararlanılmaktadır. Biyoteknolojideki hızlı gelişme tarım alanında da kendisi göstermekte ve dünya tarımının geleceğine  bu bilim dalının yön vereceği açıkça görülmektedir.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, bu gelişmeler göz önüne alınarak modern biyoteknoloji ve onun tarımda uygulamaları alanında eğitim vermek amacıyla  Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi bünyesinde 07.05.2009 tarihinde kurulmuştur. Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı ise 2014-2015 güz eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamış, 2018-2019 bahar eğitim öğretim döneminde ise doktora programına öğrenci almaya başlayacaktır. 

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında hayvansal biyoteknoloji, bitkisel biyoteknoloji, enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde Memeli Hücre Kültürü Laboratuvarı, Bal Arısı Davranışı, Beslemesi, Genetiği ve Üremesi Laboratuvarı, Bitki, Hücre, Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı, Bitki Stres Fizyolojisi Laboratuvarı, Moleküler ve Genetik Laboratuvarı, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Öğrenci Uygulama Laboratuvarı olmak üzere toplam 7 laboratuvar bulunmaktadır.

Tarımsal Biyoteknoloji mezunlarının sahip olduğu iş olanakları; 

·         Kamu ve özel sektör Araştırma Enstitüleri,

·         Biyoteknoloji Enstitüleri,

·         Araştırma İstasyonları,

·         Faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektörler,

·         Tohumculuk, fide-fidan ve seracılık sektörleri,

·         Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarları,

·         Marmara Araştırma Merkezi,

·         Tarımsal Analiz Laboratuvarları,

·         Araştırıcı ve öğretim üyesi olarak Üniversiteler,

·         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı İl Müdürlükleri,

·         Tarım Kredi Kooperatifleri,

·         Ziraat Bankası ve

·         Belediyeler