2018-12-26

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Yasin ÖZTÜRK’ün, Prof. Dr. Adnan ORAK danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin savunma sınavı 20 Aralık 2018 tarihinde Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapılmıştır.

“Tekirdağ Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Önemli Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi” başlıklı yüksek lisans tezi jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş olup öğrencimiz Yasin ÖZTÜRK ve danışmanı Prof. Dr. Adnan ORAK hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Adnan ORAK (Danışman) NKÜ Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Cafer Sırrı SEVİMAY Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Ali Servet TEKELİ NKÜ Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü