2018-06-23

Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin YönergeYüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek Madde 40) "Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır." hükmünün yürürlüğe girmesi sonucunda yürütülen iş ve işlemlerin anılan Kanun Maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülmesi amacıyla "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge" (Ek-1) hazırlandığı bildirilmiştir. Tezlerin erişime açılmasının ertelenmesi konusu, yönergenin üçüncü bölümde yer almakta olup, bu konudaki iş ve işlemlerin Yönerge hükümleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

Tüm lisansüstü öğrencilere duyurulur. 
Tez Erişim ve diğer ayrıntılara ilişkin kılavuz aşağıdaki linktedir.

 

YÖK TEZ MRK.TEZ ERİŞİM kilavuzu için TIKLAYINIZ