2021-02-02

Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans- Doktora Kesin Kayıt İşlemleri DuyurusuT.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 

Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans- Doktora Giriş Sınavı Değerlendirme Sonuçlarına Göre Başarılı Olan Öğrenci Adaylarının Kesin Kayıt İşlemleri Hakkında Duyurudur

 

 

 1. Enstitümüz Anabilim Dallarının 2020-2021 Öğretim yılı bahar yarıyılı tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora kontenjanlarına başvuran adaylardan, 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucuna göre yapılan değerlendirme sonucunda BAŞARILI bulunan öğrenci adaylarının;

 

 • Tezli  - Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları için aşağıda ayrı ayrı belirtilen belgeler ile  08 – 09 – 10 Şubat 2021 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar (3 gün) kesin kayıt işlemleri için Enstitüye şahsen gelmeleri gerekmektedir.

 

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programına (Uzaktan Eğitim) kesin kayıt yaptıracak adayların Adayların; Herhangi bir Halkbank Şubesinin TR52 0001 2009 3040 0005 0001 35 IBAN nolu hesabına açıklama kısmına mutlaka “Taşınmaz Tezsiz YL - T.C. Kimlik No – Adı- Soyadı –” bilgilerini girerek öğrenim ücreti ilk taksiti olan 2850 TL'lik birinci taksitlerini yatırmaları gerekmektedir. EFT de yapılabilir. (Not: Bankaya havale ücreti ödenmeyecektir)

 

 

 • Kesin Kayıt İşlemleri; Rektörlük binası giriş katında bulunan konferans salonu önündeki bankoda Enstitü yetkili personeli tarafından yapılacaktır.

 

 • Kayıt alanına alımlar, Covid-19 pandemisi genel tedbirleri çerçevesinde yapılacaktır.

 

 

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN BELGELER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN BELGELER

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA (Uzaktan Eğitim) KESİN KAYIT İÇİN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (Online başvuru onayı sonrasında çıktısı alınmış ve imzalanmış belge)
 • Başvuru Dilekçesi (Online başvuru onayı sonrasında çıktısı alınmış ve imzalanmış belge)
 • Başvuru Dilekçesi (Online başvuru onayı sonrasında çıktısı alınmış ve imzalanmış belge)
 • Özgeçmiş
 • Özgeçmiş
 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

 

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (onaylı). Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği.  (Geçici Mezuniyet Belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge tarihinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır) - e-devlet üzerinden alınmış belgeler de geçerli sayılacaktır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınırlığı olması gerekmektedir.)  Tanınırlık bilgileri kesin kayıtlardan sonra Üniversitemiz Rektörlüğünce YÖK’ten istenmekte ve tanınırlığın olmaması durumunda ilgilinin Enstitü ile ilişiği kesilmektedir.

 

 • Tezli Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve onaylı olması gerekmektedir.
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (onaylı).  Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği.  (Geçici Mezuniyet Belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge tarihinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır) - e-devlet üzerinden alınmış belgeler de geçerli sayılacaktır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınırlığı olması gerekmektedir.)  Tanınırlık bilgileri kesin kayıtlardan sonra Üniversitemiz Rektörlüğünce YÖK’ten istenmekte ve tanınırlığın olmaması durumunda ilgilinin Enstitü ile ilişiği kesilmektedir.

 

 • Not belgesi /Transkript Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve onaylı olması gerekmektedir.
 • Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Not belgesi /Transkript Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve onaylı olması gerekmektedir.
 • Not belgesi /Transkript Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve onaylı olması gerekmektedir.
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi

 

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi Başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair geçerli ALES belgesi,

(27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir) veya -eşdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. Bu durumda üniversitemiz GRE/GMAT - ALES eşdeğerlik tablosu dikkate alınır.

- ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından alınan ALES Sonuç Belgesi

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi Başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair geçerli ALES belgesi,

(27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir) veya -eşdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. Bu durumda üniversitemiz GRE/GMAT - ALES eşdeğerlik tablosu dikkate alınır.

- ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından alınan ALES Sonuç Belgesi

 • Vesikalık Fotoğraf 2 adet -kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun olmalıdır.
 • Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge ÖSYM ve/veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55 (elli beş) puan almış olmak zorunludur. Belirtilen belgenin (pdf formatında) sisteme eklenmesi zorunludur. ÖSYM ve/veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından alınan belge 5 yıl geçerlidir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi e-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf 2 adet -kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun olmalıdır.
 • Öğrenim Ücreti Dekontu (1.yarıyıla ait)
 • Diğer belgeler teslim edilip Enstitüden verilecek öğrenci numarası ile en yakın Halkbank Şubesinden ya da ATM'lerinden öğrenim ücretinin ilk taksiti olan 2850 TL'lik birinci taksit ödemesine ait dekonttur.
 • Vesikalık Fotoğraf 2 adet -kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun olmalıdır.
 • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi e-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir
 • Program açılmadığı takdirde harcın iadesine ilişkin dilekçe (iadenin yapılabilmesi için mutlaka kişinin T.C. Kimlik numarası bilgisi ve kendi adına olan banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir.)
 • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi e-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir