2019-06-17

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıToprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Merve GÖKER’in, Doç. Dr. Sevinç ADİLOĞLU danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin savunma sınavı 13/06/2019 tarihinde yapılmış ve tez jüri üyeleri tarafından oy birliği ile başarılı bulunmuştur.

 

Tez Adı: Topraklarda Krom Ağır Metalinin Mısır (Zea mays L.) Bitkisi Kullanılarak Fitoremediasyon Tekniği İle Giderilmesi

 

Tez Savunma Sınavı Jürisi

Prof. Dr. Hamit ALTAY                    ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU         TNKÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Doç. Dr. Sevinç ADİLOĞLU      TNKÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

(Danışman)