2019-06-17

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıToprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Faruk MISIRLI’ nın, Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin savunma sınavı 13/06/2019 tarihinde yapılmış ve tez jüri üyeleri tarafından oy birliği ile başarılı bulunmuştur.

 

Tez Adı: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi’nde Yetiştirilen Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin Beslenme Durumunun Bitki Analizleri İle Belirlenmesi 

 

Tez Savunma Sınavı Jürisi

Prof. Dr. Hamit ALTAY                    ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU         TNKÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Danışman)

Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK      TNKÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü