2019-06-18

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıToprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ecem SEYHAN’ın, Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin savunma sınavı 13/06/2019 tarihinde yapılmış ve tez jüri üyeleri tarafından oy birliği ile başarılı bulunmuştur.

 

Tez Adı: Edirne İli Merkez İlçesinde Yetiştirilen Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Bazı Bitki Besin Elementi İçeriklerinin Araştırılması

 

Tez Savunma Sınavı Jürisi

Prof. Dr. Hamit ALTAY                    ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU         TNKÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Danışman)

Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK   TNKÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü