Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilmi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

Anabilim dalımız çalışma konuları: Toprak Kimyası, Bitki Besleme, Organik Tarım, Gübreler ve Gübreleme, Çevre Kirliliği, Fitoremediasyon, Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası, Bitki Fizyolojisi, Sürdürülebilir Toprak Verimliliği, Toprak ve Su Koruma, Arazi Kullanım Planlaması, Toprak Amenajmanı, Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması, Toprak Fiziği, Toprak Mekaniği ve Teknolojisi, Fotopedoloji ve Uzaktan Algılama.