2018-12-11

Yüksek Lisans tez teslimi için azami süre sonu 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçiş Hükümleri Geçici Madde 1’de belirtildiği üzere,  YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin  yürürlüğü girdiği tarihte kayıtlı olan tüm öğrencilerin azami süreleri 2016-2017 Güz Yarıyılı itibariyle başlamıştır.

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitime başlamış olan (Bilimsel Hazırlık Programı uygulanan öğrenciler hariç)  tezli yüksek lisans programı öğrencileri ile yönetmeliğin yürürlüğü girdiği tarihte kayıtlı olan tüm tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin azami süreleri (6 yarıyıl), 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle sona erecektir.

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu, derslerin bitiş tarihi olan 17 Mayıs 2019 tarihi olduğundan,  ikinci paragrafta tanımlanan öğrencilerin enstitüye tez teslimlerini bu tarihe kadar yapması gerekmektedir.  Süreç; jüri görevlendirmeleri, tez savunma sınavı ve mezuniyet için gerekli evrakların teslimi ile son bulacaktır.  

Bu nedenle; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 12- (2) ……………. azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir… hükmü  gereği,  herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından,  6. yarıyılı 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında son olan öğrencilerin tez savunma sınav jüri teklifleri, tez, makale ve intihal raporunun 17 Mayıs 2019 tarihine kadar Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.