Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı

Zootekni Anabilim dalı, ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularını içeren bir bilim dalıdır. Anabilim dalının amacı, toplum için çiftlikten sofraya kaliteli ve sağlıklı hayvansal ürünlerin üretimini gerçekleştirecek Ziraat Mühendisi Zooteknistlerin mesleğin gerektirdiği evrensel niteliklerde bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Anabilim dalımızda iki yıl yüksek lisans ve dört yıl doktora eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz sırasıyla Yüksek Ziraat Mühendisi ve Zootekni Bilim Doktoru ünvanı almaktadır. Anabilim dalımızda lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, bankalar ile belediyeler, tarımsal ürün üretimi yapan, ithal ve ihraç eden kurum ile kuruluşlarda görev yapma olanlarına sahiptirler. Son yıllarda Zootekni Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapmış mezunların istihdamına yönelik ilgi önemli düzeyde artmaktadır. Mezunlarımız aynı zamanda kanatlı hayvan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri, yem fabrikaları, yem analiz laboratuarları, yerli ve yabancı firmalarda ürünlerin pazarlanmasında görev yapmaktadır.