2018-12-26

Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı 

Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Elif TOPAL’ın Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik ÖNAL danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin savunma sınavı 12 Aralık 2018 tarihinde Zootekni Anabilim Dalında yapılmıştır.

“Süt Sığırlarında Bazı Meme Özellikleri İle Sütteki Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişki” başlıklı yüksek lisans tezi jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş olup öğrencimiz Elif YARAR ve danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik ÖNAL hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik ÖNAL (Danışman) NKÜ Ziraat Fak. Zootekni Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Tuncay TUNA NKÜ Ziraat Fak. Zootekni Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Serdar GENÇ Ahi Evran Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü