2020-06-04

Zootekni Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Dijital Ortamda YapıldıAçıklama:Onur Macit'in Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Refik ÖNAL danışmanlığında hazırlamış olduğu "Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Buzağı Ölümleri " isimli yüksek lisans tezinin savunma sınavı 29 Mayıs 2020. tarihinde saat 13:30'da YÖK'ün COVİD-19 salgınındaki direktiflerine istinaden denetlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir biçimde uzaktan erişim imkanıyla dijital ortamda yapılmıştır.

Yüksek Lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri:

1- Doç.Dr.Süleyman KÖK (Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik)

2- Dr.Öğr.Üyesi Yahya Tuncay TUNA (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Zootekni)

3- Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Refik ÖNAL (Danışman, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Zootekni)