2020-06-25

Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Dijital Ortamda YapıldıElbi Cansu YILMAZ’ın Prof. Dr. Metin TUNA danışmanlığında hazırlamış olduğu “Çekirdek DNA, Ploidy ve Mikrosatellit Analiz Yöntemleri ile Korunga (Onobrychis MİLL) Türlerinin Filogenetik İlişkilerinin Belirlenmesi” isimli yüksek lisans tezinin savunma sınavı 24 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da YÖK'ün COVİD-19 salgınındaki direktiflerine istinaden denetlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir biçimde uzaktan erişim imkanıyla dijital ortamda yapılmıştır.

Yüksek Lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri:

1- Prof. Dr. Metin TUNA (Danışman, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tarla Bitkileri)

2- Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji)

3- Doç. Dr. Semra HASANÇEBİ (Trakya Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik)