2018-11-05

Bedelli askerlik 

2547 Sayılı Kanun'un 7 nci maddesi uyarınca; 7146 Sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 3 Ağustos 2018 tarih ve 30495 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici 55 inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri konulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı için tıklayınız……..